Cập nhật 25 Story Quest mới trong Kingdom Hearts Unchained X

0

Hôm nay, KHUX đã được cập nhật thêm 25 Story Quest mới, theo như lời từ trang chính của Twitter.

Cả hai phiên bản NA và EU của KHUX đều sẽ được cập nhật 25 Story Quest , tập trung chủ yếu vào mạch truyện tiếp theo của Wonderland về việc Alice gặp rắc rối với Queen of Hearts.

gallery_56854_1372_2200295

Hoàn thành 25 quest này, đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ có thêm Orichalcum x1 để nâng cấp Keyblade!

(Thông tin được cập nhật từ Twitter)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.