Browsing Category

Final Fantasy XIV

Một số thông tin mới về Final Fantasy XIV TV Series

Có rất nhiều những yếu tố đặc trưng làm nên thương hiệu Final Fantasy. Chúng ta có thể kể ra ngay như Magitek, Airship, Crystal hay Chocobo. Tất cả những yếu tố đó đều sẽ được xuất hiện trong series phim truyền hình live-action (người!-->…