Encyclopaedia Eorzea Volume I

0

Đề tựa

Quyển Một

HYDAELYN

Những nguyên lý cơ bản
Địa lý
Hydaelyn & Zodiark
Mười Hai Vị Thần

Quyền Hai

LỊCH SỬ CỦA NGƯỜI

Lịch sử vùng đất Eorzea
Sự khai sinh của một Đế Chế
Kỷ Lãng Quên
Kỷ Khai Sáng
Kỷ Tinh Tú thứ sáu
Gốc rễ của tất cả
Niên đại ủa Kỷ Tinh Tú thứ sáu
A Realm Reborn
Heavensward

Quyển Ba

CÁC CHỦNG TỘC CỦA NGƯỜI

Hyur
Elezen
Lalafell
Miqo’te
Roegadyn
Au Ra

Quyển Bốn

CÁC VÙNG ĐẤT CỦA NGƯỜI

Limsa Lominsa
Gridania
Ul’dah
Ishgard
Sharlayan
Ala Mhigo
Đế Chế Garlean

Quyển Năm

NHỮNG BẦY TÔI CỦA NGƯỜI

Scions of the Seventh Dawn
Adventurers’ Guild
Garlond Ironworks
Doman Refugees
Doman Adventurers’ Guild
Crystal Braves
Sons of Saint Coinach
NOAH
Redbills
Agents off Inquiry
Dragons
Faces from Journeys Past
Asscian
Warriors of Darkness

Quyển Sáu

NHỮNG MÔN ĐỒ CỦA NGƯỜI

Specialized Disciplines
Paladin
Monk
Warrior
Dragoon
Bard
Ninja
White Mage
Black Mage
Summoner
Scholar
Dark Knight
Machinist
Astrologian

Quyển Bảy

NHỮNG GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI

The Amalij’aa / Ifrit
The Ixal / Garuda
Kobolds / Titan
The Sahagin / Leviathan
Sylphs / Ramuh
Moogles / Good King Moogle Mog XII
Goblin / Alexander
The Vanu Vanu / Bismark
The Gnath / Ravana
The Qiqirn
The Mamoon Ja
Gigants
Dragons / Bahamut
Các Primal khác
Eikons of the Warring Triad

Quyển Tám

NHỮNG SINH VẬT CỦA NGƯỜI

The Bestiary
Beastkin
Seedkin
Vilekin
Wavekin
Cloudkin
Scalekin
Spoken
Forgekin
Ashkin
Soulkin
Voidsent
Elementals
Chimeras

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.