LORE ARCHIVE

UPDATE LOG

 • 04/11/2014: Thần thoại, nguồn gốc các vị thần và fal’Cie trong Final Fantasy XIII 
 • 18/07/2015: Final Fantasy VII Timeline
 • 25/01/2017: Final Fantasy IX Timeline
 • 21/03/2017: Final Fantasy VIII Timeline
 • 03/04/2017: Truyền thuyết Fabula Nova Crystallis
 • 06/04/2017: Cái chết của Squall – Giả thuyết về những gì diễn ra trong Final Fantasy VIII
 • 28/04/2017: Final Fantasy X Timeline
 • 28/07/2017: Final Fantasy I Timeline
 • 07/03/2018: Truyền thuyết về Mười hai vị thần Eorzea
 • 16/08/2018: Góc nhìn thể nghiệm về nhóm biểu tượng trong Final Fantasy X 
 • 29/11/2018: Phần mở đầu của Dirge of Cerberus diễn ra vào thời điểm nào?
 • 29/12/2018: [Encyclopaedia Eorzea Volume I] Địa lý thế giới Hydaelyn trong Final Fantasy XIV
 • 14/02/2019: [Cốt truyện Final Fantasy XIV] Đế Quốc trỗi dậy, Quạ Trắng suy tàn (Phần 1)
 • 18/07/2019: [Cốt truyện Final Fantasy XIV] Đế Quốc trỗi dậy, Quạ Trắng suy tàn (Phần 2)
 • 15/08/2019: Lịch sử Final Fantasy VII, những câu chuyện chưa kể 
 • 23/08/2019: Tên gọi của hành tinh trong Final Fantasy VII là gì?
 • 06/10/2019: Nghiên cứu về họ của các nhân vật trong Crisis Core
 • 19/11/2019: [Cốt truyện Final Fantasy XIV] Đế Quốc trỗi dậy, Quạ Trắng suy tàn (hoàn thành)
 • 17/01/2020: Final Fantasy XV Timeline
 • 29/01/2020: Lược dịch Final Fantasy XV Ultimania Scenario Side
 • 07/06/2020: Tổng hợp các thông tin từ sách Final Fantasy VII Remake Ultimania