Sự kiện “Blood Reign” trong tuần này!

0

Tuần này, chúng ta trở lại với thế giới Ivalice của Final Fantasy XII và gặp gỡ tướng Vayne!

Nhân vật mới!

Vayne sẽ là thành viên mới gia nhập vào tổ đội của Final Fantasy XII.

Vayne sở hữu lớp kỹ năng thiên về phép thuật: Black Magic 5★, Monk 5★, Combat 5★, Darkness 5★; và đây cũng là nhân vật đầu tiên sử dụng hệ thống sát thương kỹ năng Soul Break dựa vào Atk hoặc Mag nếu như có một bên mang chỉ số nhỉnh hơn bên còn lại. Đó cũng là lý do vì sao lớp kỹ năng của Vayne trở nên đa dạng giữa vật lý và ma thuật.

Trang bị của y cũng được thiết lập để phù hợp với đặc tính của mình (Dagger, Sword, Fist, Rod, Staff).

Sự kiện này cũng đưa chúng ta gặp gỡ lại Balthier, Fran, Basch, Larsa Gabranth. Nếu bạn đã từng sở hữu họ, thì Greater Growth Egg x1 sẽ lầ phần thưởng thay thế như thường lệ.

Thu thập Memory Crystal của các vị anh hùng!

Bạn sẽ có cơ hội được nhận Memory Crystal I của cả thảy sáu nhân vật đã được nêu ở trên, đó là Balthier, Fran, Basch, Larsa, Gabranth Vayne.

Ngoài ra, bạn sẽ có cơ hội được nhận lại Memory Crystal II của năm nhân vật Balthier, Fran, Basch, Gabranth Vayne.

Memory Crystal III Lode sẽ là phần thưởng khi hoàn thành màn Ultimate trong tuần này. Bạn có thể sử dụng nó để thu thập Memory Crystal III của nhân vật mà bạn muốn.

Record Sphere mới!

Vayne sẽ là nhân vật được mở khóa Record Sphere lần này.

RS của Vayne ngoài việc gia tăng nhiều vào chỉ số Atk, Mag và HP nhờ vào thiết lập đặc biệt của nhân vật này, y còn nhận được +6% sát thương vào kỹ năng của lớp Monk, Black Magic  Darkness. đồng thời +3% vào sát thương nguyên tố Dark.

Các Record Mote 3★ vẫn sẽ là phần thưởng quen thuộc khi bạn hoàn thành trận chiến Elite +, ++, +++, Ultimate Ultimate+ (Skill, Body, Bravery, Heart và  Knowledge) để có thể dùng trong việc gia tăng Record Sphere cho nhân vật mà bạn yêu thích!

Lưu ý rằng chỉ những nhân vật khi đã đạt mốc Lv. 65 mới có thể mở khóa và sử dụng Record Sphere của chính họ.

Trang bị mới!

Người chơi tham gia sẽ còn được nhận trang sức Sage’s Ring (XII) 5★ khi hoàn thành màn (Ultimate). Sage’s Ring (XII) sẽ gia tăng chỉ số Mag lên 30.

Relic mới!

Relic Draw của sự kiện lần này giới thiệu tới OSB* dành cho Balthier, cùng khá nhiều BSB** mới dành cho Basch, Fran, Garbranth, VayneSSB*** mới của các nhân vật khác, và chúng ta cũng được gặp lại các SSB và SB cũ đã từng xuất hiện trước đó của các nhân vật trong Final Fantasy VIII.

**BSB: Burst Soul Break, là một loại SB đặc biệt với những hiệu ứng tốt đi kèm, gây ra sát thương cao và nhiều hit. Đồng thời thay đổi lệnh Attack+Defend của người dùng thành những kỹ năng đặc biệt của riêng mỗi BSB.
***SSB: Super Soul Break, là một loại cấp cao hơn SB bình thường. Sát thương cao, nhiều hit dành cho DPS và có những hiệu ứng đi kèm.

—– Banner 1 —-

● OSB *S-85 Cyclotrone* của Balthier (mới). Thi triển 1x Break Physical tầm xa thuộc tính Fire+Non-elemental lên một đối tượng. Trang bị này cũng gia tăng 20% sát thương thuộc tính Fire nếu là synergy.

● BSB *Shining Ray* của Basch (mới). Thi triển 6x Physical thuộc tính Holy+Non-elemental lên toàn bộ đối tượng, đồng thời nhận được hiệu ứng En-Holy lên người dùng, gia tăng 50% sát thương Holy hoặc 80% nếu là Soul Break, +20% khả năng phòng ngự thuộc tính Holy. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Holy.

○ Blade of Doom: Thi triển 4x Physical thuộc tính Holy+Non-elemental lên một đối tượng, 5x Physical nếu là weakness.

○ Beacon of Light: Thi triển 2x Physical thuộc tính Holy+Non-elemental lên toàn bộ đối tượng. Đồng thời nhận được hiệu ứng Retaliate trong vòng 15s.

● BSB *Gaze of the Void* của Fran (mới). Thi triển 5x Physical tầm xa  lên toàn bộ đối tượng, giảm 30% chỉ số Atk+Def+Mag+Res+Mnd lên đối tượng trong vòng 25s.

Gleaming Wyrmfang: Thi triển 2x Physical tầm xa lên một đối tượng, đồng thời làm giảm 40% chỉ số Atk lên đối tượng trong vòng 15s.

Paling BreakerThi triển 2x Physical tầm xa lên một đối tượng, đồng thời làm giảm 50% chỉ số Res lên đối tượng trong vòng 15s.

● SSB *Manufacted Marvel* của Larsa (mới). Gây ra hiệu ứng Protect+Shell và Stoneskin 30% lên toàn bộ đồng đội. Stoneskin 30% sẽ “hút” 30% sát thương mà đối thủ gây ra dựa theo chỉ số HP của nhân vật. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Holy.

● SSB *Inferno* của Balthier (mới). Thi triển 5x Physical tầm xa  thuộc tính Fire+Non-elemental  lên toàn bộ đối tượng, đồng thời nhận được hiệu ứng En-Fire lên người dùng, gia tăng 50% sát thương Fire hoặc 80% nếu là Soul Break, +20% khả năng phòng ngự thuộc tính Fire. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Fire.

● SSB *Ruin Impendent* của Basch. Thi triển 6x Physical tầm xa  lên một đối tượng, đồng thời gây ra hiệu ứng Physical Blink 1 (né 1 lần) lên toàn bộ đồng đội.

● SSB *Intercession* của Penelo. Thi triển 3x Magical thuộc tính Holy lên một đối thủ, đồng thời phục một lượng HP lên toàn bộ nhóm ở cấp độ Curaga. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Holy.

● SB *Enrage* của GabranthThi triển 6x Physical  thuộc tính Dark lên một đối thủ, đồng thời nhận được hiệu ứng En-Dark lên người dùng, gia tăng 50% sát thương Dark hoặc 80% nếu là Soul Break, +20% khả năng phòng ngự thuộc tính Dark. Trang bị này còn gia tăng khả năng nhỏ phòng ngự thuộc tính Dark.

● SB *Apocalypse Shield* của Basch. Gia tăng 30% chỉ số Atk+Def lên toàn bộ nhóm trong vòng 25s. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Holy.

—- Banner 2 —-

● BSB *Force of Will* của Vayne (mới). Thi triển 8x Physical hoặc Magical  thuộc tính Dark+Non-elemental lên một đối thủ, đồng thời nhận được hiệu ứng En-Dark lên người dùng, gia tăng 50% sát thương Dark hoặc 80% nếu là Soul Break, +20% khả năng phòng ngự thuộc tính Dark. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Dark.

Hand of EmpireThi triển 4x Physical thuộc tính Dark+Non-elemental lên một đối tượng, đồng thời phục hồi một lượng HP lên người dùng dựa trên 25% tổng số HP người đó có.

Culling of DarknessThi triển 4x Magical thuộc tính Dark+Non-elemental lên một đối tượng, đồng thời phục hồi một lượng HP lên người dùng dựa trên 25% tổng số HP người đó có.

● BSB *Innocence* của Gabranth (mới). Thi triển 8x Physical ngẫu nhiên thuộc tính Dark+Non-elemental lên đối thủ. Đồng thời gây ra hiệu ứng xấu Im-Dark lên đối tượng, làm giảm 20% khả năng phòng ngự nguyên tố Dark trong vòng 25s. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Dark.

Judge’s Rondo: Thi triển 4x Physical thuộc tính Dark+Non-elemental lên một đối tượng, thời gian thi triển ngắn.

○ Wave of Darkness: Thi triển 1x Physical thuộc tính Dark+Non-elemental lên một đối tượng, đồng thời phục hồi một lượng HP lên người dùng dựa trên 20% tổng số sát thương người đó gây ra.

● BSB *Dusk’s Decree* của Ashe. Thi triển 8x Physical thuộc tính Lightning+Non-elemental lên một đối thủ. Đồng thời gây ra hiệu ứng En-Lightning lên người dùng, gia tăng 50% sát thương Lightning hoặc 80% nếu là Soul Break, đồng thời +20% khả năng phòng ngự thuộc tính Lightning. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Lightning.

Cleansing Storm: Thi triển 4x Magical thuộc tính Lightning lên một đối tượng, đồng thời phục hồi một lượng HP lên người dùng ở cấp độ Cura.

Rumbling Flash: Thi triển 2x Magical thuộc tính Lightning+Non-elemental lên toàn bộ đối tượng

● SSB *Mach Wave* của Vayne (mới). Thi triển 5x Physical hoặc Magical thuộc tính Dark+Non-elemental lên toàn bộ đối thủ. Đồng thời gây ra hiệu ứng Quickcast 1 lên toàn bộ nhóm. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Dark.

● SSB *Pinpoint* của Fran. Thi triển 8x Physical ngẫu nhiên thuộc tính Lightning+Non-elemental lên đối thủ. Đồng thời gây ra hiệu ứng xấu Im-Lightning lên đối tượng, làm giảm 20% khả năng phòng ngự nguyên tố Lightning trong vòng 25s.

● SSB *Archadian Draught* của Larsa. Phục hồi một lượng HP lên toàn bộ nhóm ở cấp độ Curaga, đồng thời gây ra hiệu ứng Hastega.

● SSB *Fulminating Oblivion* của Gabranth. Thi triển 4x Physical tầm xa  thuộc tính Dark lên toàn bộ đối tượng. Đồng thời có 100% khả năng gây ra hiệu ứng Stun. Trang bị này còn gia tăng 20% sát thương thuộc tính Dark.

● SB *Enrage* của Gabranth. Thi triển 6x Physical  thuộc tính Dark lên một đối thủ, đồng thời nhận được hiệu ứng En-Dark lên người dùng, gia tăng 50% sát thương Dark hoặc 80% nếu là Soul Break, +20% khả năng phòng ngự thuộc tính Dark. Trang bị này còn gia tăng khả năng nhỏ phòng ngự thuộc tính Dark.

● SB *Shatterheart* của Fran. Thi triển 3x Physical tầm xa lên toàn bộ đối tượng, đồng thời làm giả 40% chỉ số Atk+Mag của đối thủ trong vòng 25s. Trang bị này còn có khả năng gây ra hiệu ứng KO.

Cid’s Mission và những trận chiến Ultimate!

Trong sự kiện FFT tuần này mang đến cho chúng ta những đối thủ đáng gờm cho các trận chiến Ultimate: Vinuskar; gia đình Mandragora Hydro!

Nhân vật đầu tiên xuất hiện trong Ultimate sẽ là Vinuskar. Điểm yếu của Vinuskar là nguyên tố Dark. Vinuskar thiên về sát thương vật lý, chỉ khi hắn yếu dần đi, hắn mới sử dụng những kỹ năng sát thương ma thuật đi kèm. Vinuskar thường xuyên gây ra những hiệu ứng xấu lên đồng đội, chẳng hạn như Slowga hoặc Sap ở đòn đánh Attack bình thường. Crown sẽ là kỹ năng sát thương ma thuật cao mang thuộc tính Holy, đồng thời còn đi kèm hiệu ứng xấu Confuse khi về cuối trận. Ultimate Swords Dance sẽ gây ra sát thương hạng nặng lên toàn nhóm. Ngoài ra, Vinuskar còn có thể sử dụng kỹ năng Break để hóa đá một thành viên trong nhóm. Đây sẽ là một trận khá khó khăn bởi những kỹ năng xấu mà nó gây ra, nếu bạn có trang sức kháng trạng thái xấu Petrify để giúp nhân vật không hóa đá, hãy mang theo hoặc sử dụng phép giải Petrify. Cũng đừng quên Dispel/Banishing Strike để loại bỏ trạng thái Haste của hắn.

Đối thủ của Ultimate+ sẽ là gia đình nhà Mandragora, một trong những đối thủ khó chịu nhất của FFRK, và đây cũng là nhiệm vụ Cid’s Mission trong tuần này khi bạn phải chiến thắng với một nhóm gồm các thành viên của FFXII. Từ trái sang phải, ta có: Prince / King / Queen / Topstalk / Star.

Đầu tiên ta hãy bàn về nguyên tố yếu của chúng. Prince yếu với nguyên tố Fire, và có thể Stun. King yếu với nguyên tố Holy, và có thể Stop. Queen yếu với nguyên tố Earth, và có thể Confuse. Topstalk yếu với nguyên tố Water. Star yếu với nguyên tố Dark, có thể Sleep.

Những kỹ năng của chúng đều thiên về tính vật lý, và chúng đi theo nhóm, nên những kỹ năng của lớp Dancer như Multi Preak hoặc Exhausting Polka sẽ rất hữu dụng. Chúng bắt đầu trận đánh với trạng thái Haste, Queen sẽ thi triển Song of Prayer để gia tăng chỉ số Mag+Mnd của cả bọn, và Prince sẽ thi triển Song of Battle để gia tăng chỉ số Atk cho cả bọn. Khi một thành viên chết, chúng sẽ sử dụng kỹ năng Ultimate Mystery Waltz để phục hồi một lượng HP ở cấp độ Curaja, đồng thời gia tăng chỉ số và gây ra hiệu ứng Haste+Protect+Shell cho cả bọn. King cũng sẽ có khả năng thi triển kỹ năng Mystery Waltz để gia tăng chỉ số của cả bọn, tuy nhiên lại không có hiệu ứng đi kèm như Ultimate Mystery Waltz.

Và điểm đặc biệt của nhà Mandragora chính là những đòn đánh của chúng đều đi kèm với đủ loại trạng thái xấu. Attack sẽ có khả năng gây Sleep, Pollen sẽ có khả năng gây Sleep+PoisonSlowga. Star có kỹ năng Bleed gây Sap, Blind để gây Blind, Toxify để gây Poison, Attack có khả năng gây Confuse, Scream vừa là kỹ năng AoE có khả năng gây Blind hoặc Silence. Topstalk có lối đi giống với Star nhưng lại không có khả năng gây ra hiệu ứng xấu ở từng loại như Star. Queen có kỹ năng Curaja để hồi máu cho đồng bọn.

Cũng không biết phải nói gì hơn ngoài việc… chúc bạn thật sự may mắn khi mà đây là trận đánh có sự can thiệp của RNG rất cao.

Ultimate++ sẽ là Hydro. Hydro rất yếu với nguyên tố HolyFire, và nó kháng những nguyên tố còn lại, cũng như không có trạng thái xấu nào can thiệp được.

Nó sẽ bắt đầu trận đánh với kỹ năng Haste. Những kỹ năng của Hydro đều thiên về vật lý và ma thuật. Attack của nó sẽ có khả năng gây Sap, kỹ năng Break có thể Petrify một thành viên, Bio sẽ gây ra Poison. Khi Hydro yếu dần xuống còn 70% HP, nó sẽ sử dụng kỹ năng Doom trong vòng 45s. Và kỹ năng Fearga của Hydro sẽ làm giảm 1 lần sử dụng kỹ năng của người chơi.

Các kỹ năng vật lý của nó cũng gây ra sát thương rất cao. Ultimate Sonic Fang sẽ là kỹ năng vật lý loại trừ chỉ số Def, và nó sẽ dùng ở lượt đầu tiên khi chuyển sang trạng thái yếu ở 70% HP, và cũng một lần nữa khi yếu hơn ở dưới 40%. Trong giai đoạn này nó cũng sẽ có được kỹ năng Ultimate Firaga.

Hãy tận dụng triệt để hai nguyên tố bất lợi của Hydro và đừng quên Dispel/Banishing Strike để loại bỏ trạng thái Haste.

Chúc bạn may mắn!

Thời gian

Sự kiện sẽ bắt đầu vào lúc 08:00 ngày 24/02/2017 và sẽ kết thúc vào lúc 07:59 ngày 07/03/2017.

(Thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn, hình ảnh được cung cấp bởi Kongbakpao)

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.