Browsing Tag

Dirge of Cerberus

Dấu chấm hết cho Final Fantasy Mobile

Vào ngày 31 tháng 3 năm 2018, Square Enix đã chính thức chấm dứt hoạt động 3 dịch vụ game mobile lâu đời của mình là Final Fantasy Mobile, Dragon Quest Mobile và Sueni Mobile. Những dịch vụ dành riêng cho thị trường Nhật Bản này chủ yếu…
Read More...