Browsing Tag

Fan Festival

Tóm tắt Final Fantasy XIV Live Letter 34

Letter from the Producer Live XXXIV đã được phát tại sự kiện Final Fantasy XIV Fan Festival 2016 diễn ra ở Tokyo, và chúng ta đã có rất nhiền thông tin liên quan đến Patch 3.5 - The Far Edge of Fate. Part 1 của bản cập nhật lần này sẽ phát…
Read More...