Browsing Tag

Final Fantasy VIII

15 điều thú vị về Final Fantasy VIII

1. Ý nghĩa của tên bài hát "Fithos Lusec Wecos Vinosec" Ca khúc "Fithos Lusec Wecos Vinosec" là cách chơi chữ của cụm từ "Thế hệ phù thủy kế cận" và "Liberi Fatali" có thể được dịch thành "Những đứa trẻ của số phận" trong tiếng Latin.…

Final Fantasy VIII Timeline

Rất nhiều năm trước Hyne, một phù thủy/thánh thần, tạo ra loài người. Ông chia sẻ một phần sức mạnh của mình cho các nữ phù thủy. Năng lực này được lưu truyền qua các thế hệ; khi một người chết đi, người khác phải lãnh trách nhiệm. Chỉ có…