Dissidia Final Fantasy Original Soundtrack [Limited Edition]

1

Dissidia Final Fantasy Original Soundtrack [Limited Edition]

File size: 1.09GB | RAR | FLAC

Catalog Number SQEX-10130~1
Release Date Dec 24, 2008
Publish Format Commercial, Limited Edition
Release Price 3500 JPY
Media Format 2 CD
Classification Original Soundtrack
Published by Square Enix (distributed by Sony Music Distribution)
Composed by Takeharu Ishimoto, Nobuo Uematsu, Naoshi Mizuta, Hitoshi Sakimoto
Arranged by Takeharu Ishimoto, Tsuyoshi Sekito, Mitsuto Suzuki, Your Favorite Enemies, Shiro Hamaguchi, Kazuhiko Toyama
Performed by Your Favorite Enemies, Hideyo Takakuwa, Michiyo Morikawa, Satosi Shoji, Maki Mitani, Kimio Yamane, Yumiko Itoi, Toshiki Takei, Noriko Kuroda, Takato Saijo, Hirofumi Wada, Takanori Takahashi, Ryosuke Tomono, Tomonori Sato, Tomoyuki Hasegawa, Tomohiro Naito, Hiroshi Kurata, Motoki Nishioka, Koichi Nonoshita, Kiyoshi Sato, Tomoko Kusakari, Yuki Hasegawa, Marie Oishi, Mari Kotake, Tomoyuki Asakawa, Masatsugu Shinozaki, Yasunao Ishida, Tsunehiro Shigyo, Yuriko Mori, Momoko Yamada, Haruhiko Mimata, Shohei Yoshida, Osamu Iyoku, Daiki Shimizu, Kiyono Aihara, Kei Shinozaki, Ai Shinozaki, Masao Takasu, Yukiko Teraoka, Daisuke Inobe, Yuko Ando, Kaori Naruse, Takasi Yanagisawa, Masami Horisawa, Gen Asabuki, Shohei Uwamori, Ou Shinozaki, Jun Saitoh, Shigeki Ippon, Yoshiaki Maeda
Lyrics by Alex Foster, Alexander O. Smith

Disc 1

01 “DISSIDIA – opening -” from DISSIDIA FINAL FANTASY 5:34
02 “Prelude – menu -” from DISSIDIA FINAL FANTASY 3:00
03 “DISSIDIA – menu -” from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:24
04 “The Order That Must be Protected” from DISSIDIA FINAL FANTASY 2:26
05 “Cosmos” from DISSIDIA FINAL FANTASY 6:10
06 “Victory Fanfare – Cosmos -” from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:13
07 “Main Theme – arrange -” from FINAL FANTASY I 1:29
08 “Battle Scene – arrange -” from FINAL FANTASY I 3:33
09 “Dungeon – arrange -” from FINAL FANTASY I 2:27
10 “Main Theme – arrange -” from FINAL FANTASY II 1:56
11 “Battle Scene 1 – arrange -” from FINAL FANTASY II 3:44
12 “Battle Scene 2 – arrange -” from FINAL FANTASY II 2:53
13 “Warriors of Light” from DISSIDIA FINAL FANTASY 0:36
14 “Eternal Wind – arrange -” from FINAL FANTASY III 2:24
15 “Battle 2 – arrange -” from FINAL FANTASY III 3:02
16 “This is the Last Battle – arrange -” from FINAL FANTASY III 1:59
17 “Battle Preparations” from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:48
18 “Main Theme of Final Fantasy IV – arrange -” from FINAL FANTASY IV 2:40
19 “The Dreadful Fight – arrange -” from FINAL FANTASY IV 3:12
20 “Fight 2 – arrange -” from FINAL FANTASY IV 2:26
21 “Victory Fanfare – Chaos -” from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:20
22 “Four Hearts – arrange -” from FINAL FANTASY V 1:50
23 “Clash on the Big Bridge – arrange -” from FINAL FANTASY V 2:29
24 “Battle 1 – arrange -” from FINAL FANTASY V 1:15
25 “Presentiment’s Edge” from DISSIDIA FINAL FANTASY 3:12
26 “Tina – arrange -” from FINAL FANTASY VI 1:06
27 “The Decisive Battle – arrange -” from FINAL FANTASY VI 1:57
28 “The Fierce Battle – arrange -” from FINAL FANTASY VI 2:29
29 “The Quickening” from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:59
30 “Advance” from DISSIDIA FINAL FANTASY 2:34

Disc 2

01 “F.F.VII Main Theme – arrange -” from FINAL FANTASY VII 2:21
02 “One-Winged Angel – orchestra version -” from FINAL FANTASY VII 4:26
03 “Those Who Fight Further – arrange -” from FINAL FANTASY VII 3:07
04 “A Brief Respite” from DISSIDIA FINAL FANTASY 0:54
05 “Blue Fields – arrange -” from FINAL FANTASY VIII 2:15
06 “Don’t be Afraid – arrange -” from FINAL FANTASY VIII 2:55
07 “The Extreme – original -” from FINAL FANTASY VIII 4:20
08 “Defeat Fanfare” from DISSIDIA FINAL FANTASY 0:51
09 “Over That Hill – arrange -” from FINAL FANTASY IX 2:37
10 “Battle 1 – arrange -” from FINAL FANTASY IX 3:15
11 “Battle 2 – original -” from FINAL FANTASY IX 3:58
12 “Mambo de Chocobo – original -” from FINAL FANTASY V 1:11
13 “Sprouting – arrange -” from FINAL FANTASY X 2:10
14 “Otherworld – original -” from FINAL FANTASY X 3:15
15 “Normal Battle – original -” from FINAL FANTASY X 3:11
16 “Victory Fanfare – original -” from FINAL FANTASY V 0:44
17 “The Federation of Windurst – original -” from FINAL FANTASY XI 2:54
18 “Battle in the Dungeon #2 – original -” from FINAL FANTASY XI 1:32
19 “Theme of the Empire – original -” from FINAL FANTASY XII 3:56
20 “Boss Battle – original -” from FINAL FANTASY XII 3:25
21 “Answer” from DISSIDIA FINAL FANTASY 1:53
22 “Chaos – Last Battle 1 -” from DISSIDIA FINAL FANTASY 5:42
23 “FINAL FANTASY” from DISSIDIA FINAL FANTASY 2:13
24 “DISSIDIA – ending -” from DISSIDIA FINAL FANTASY 8:42
25 THE MESSENGER 4:14

Click the icon to download/Click vào icon để tải về
You might also like
1 Comment
  1. Ini says

    Thanks!! :’3

Leave A Reply

Your email address will not be published.