[Vietsub | Show] Final Fantasy XVI – State of Play

0

Số State of Play được Sony phát sóng riêng dành cho Final Fantasy XVI vào ngày 13/04/2023, đi sâu giới thiệu về thế giới, nhân vật và các Eikon.

Nhân sự

KING

Screenshot

Click the icon to download/Click vào icon để tải về
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.