Browsing Tag

Final Fantasy X 2.5 Eien no Daisho

Final Fantasy X-2.5 ~Eien no Daishō~

Final Fantasy X-2.5 ~Eien no Daishō~ (Final Fantasy X-2.5 ~永遠の代償~, Final Fantasy X-2.5 ~Price of Eternity~)  là một cuốn tiểu thuyết kể về những sự kiện nối tiếp sau mạch truyện trong Final Fantasy X-2. Tác phẩm được Kazushige Nozima,…